Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

David Fiala - ATALIAN CZ

  • Na naše otázky ohledně absolvovaných kurzů u nás odpovídal pan David Fiala, obchodní ředitel skupiny ATALIAN CZ.
Skupina ATALIAN se zabývá komplexními službami souvisejícími se správou a údržbou budov a přilehlých prostor, nejčastěji používaný výraz pro tento typ služeb je Facility management.

 
Co bylo pro Vás hlavním podnětem absolvovat naše kurzy?   
                                                                                               
Měl jsem základní problém a to, že v mé společnosti nebyl tým obchodníků a pracovníků back office, kteří jsou odpovědní za zpracování nabídek, dostatečně orientovánI na výsledek. Ne vždy si jednotliví zaměstnanci uvědomovali, co přesně by mělo být výsledkem jejich práce, a přestože jsme měřili určité výsledky, tak následné změny postupů, které jsme na základě tohoto měření dělali, nevedli vždy k požadovaným změnám. Tento stav zvětšoval napětí mezi pracovníky a vázla komunikace mezi obchodníky a back office.

Jakých změn a v jakém pořadí se Vám podařilo dosáhnout?        
                                                         
Základem bylo uvědomění si, co má být daným produktem na jednotlivých pozicích v mé společnosti. Z toho vyplývalo popsat nejen dané pozice, ale také nadefinovat konečné produkty ve všech úrovních podniku. Navíc jsem si uvědomil, že nastavení jasných parametrů daného produktu považuji za základní krok pro možnost začít zažitý systém měnit. Jakmile jsme si nadefinovali základní produkty, určili jsme si základní procesy, které jsme začali měřit a vyhodnocovat. Hodnocení na základě dosahovaných výsledků, tzn. odměňování úspěchů a poukazování na neúspěch, značně začal zjednodušovat systém řízení lidí. Dalším krokem bylo, že jsme na měřené statistiky stanovili konkrétní postupy na jejich zlepšování. Toto je fáze, která probíhá právě nyní u nás ve firmě. Samozřejmě, že nastavení základního pochopení komunikace a komunikačních vzorců výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces zaváděných změn. Je důležité do celého procesu vtáhnout celý tým, protože jedině tak se můžou jednotlivé postupy dostatečně rychle aplikovat.

Jaké kurzy jste u nás absolvoval?                  
                                                                                     
Doposud jsem u Vás absolvoval tyto 4 kurzy: Vzorce pro úspěšné podnikání, Management podle statistik a komunikační kurzy - Jak zlepšit podnikání pomocí komunikace, Jak zajistit vykonání práce. Mimo jiné byly pro mne velmi přínosné individuální konzultace v oblastech obchodní strategie, řízení lidí a osobnostní rozvoj. Velmi rád bych se ještě zúčastnil seminářů Vzestupy a pády v životě a Osobní hodnoty a integrita.

Jakého výsledku jste absolvováním kurzů dosáhl?     
                          
Jaký přesně bude konečný výsledek mých úkonů, to ještě nemohu popsat, protože proces stále probíhá. Nicméně již nyní si jednotliví pracovníci lépe uvědomují svou pozici a vědí, jak postupovat v případě dílčích problémů a změn. Celý kolektiv funguje daleko lépe jako tým a daří se nám jako celku přinášet očekávané i plánované výsledky. A to zdaleka nejsme u konce.

Jak hodnotíte kurzy?      
                                                                                                                         
Vynaložený čas a náklady hodnotím jako velice dobrou investici do vybudování funkčního systému, který je jasně definován, má jednoznačná pravidla a všem se v něm dobře funguje. Celý systém je zároveň založen na neustálém zlepšování.