Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Jak zlepšit podnikání pomocí komunikace

 • Jste při komunikaci občas nejistí?
 • Trvají vaše rozhovory někdy příliš dlouho?
 • Stává se vám, že nevíte, jak komunikaci začít nebo jak ji vhodně ukončit?

V tomto kurzu budete jednak zvyšovat svoji jistotu při komunikaci tváří v tvář, a také se budete učit, jak v různých situacích reagovat, abyste měli rozhovor stále pod kontrolou a abyste to byli vy, kdo komunikaci řídí.Co absolvováním kurzu získáte?

 • Správné návyky a dovednosti, jak řídit a vést komunikaci.
 • Zbavíte se některých zlozvyků a bariér v komunikaci.
 • Zvýšíte svoji jistotu v komunikaci tváří v tvář.
Více...
 • Získáte větší citlivost v komunikaci a dokážete lépe vnímat druhé lidi.
 • Zvýšíte svoji trpělivost v komunikaci a zlepšíte umění naslouchat.
 • Osvojíte si všechny teoretické znalosti potřebné k řízení hovoru požadovaným směrem.
 • Naučíte se praktickým dovednostem typu: jak začít a ukončit hovor; jak odvést někoho od tématu; jak dostat odpověď na svoji otázku a řadu dalších užitečných dovedností.
 • Budete nezávislí na komunikační strategii druhých.


Komu je kurz určen?


Vedoucím pracovníkům, manažerům projektů, obchodníkům nebo komukoli, kdo se chce v komunikaci zlepšit.


Jak kurz probíhá?

 • Nejdříve budete studovat nezbytnou teorii, která se týká komunikace a toho, jak má komunikace mezi dvěma lidmi probíhat.
 • Podstatnou částí kurzu jsou praktické nácviky různých situací, ve kterých budete získávat správné návyky, jak tyto situace řešit nebo jak se správně zachovat. Tyto nácviky budete provádět s další osobou pod dohledem lektora.
Více...
 • Nejdříve si v průběhu praktických nácviků zvýšíte svoji trpělivost a schopnost soustředit se na komunikaci a osobu před vámi. Následně budete zlepšovat svoji schopnost k někomu mluvit tak, aby vám bylo rozumět, a to i v situaci, kdy vám druhá osoba nevěnuje pozornost. Dále zlepšíte svoji schopnost naslouchat jakémukoliv projevu včetně těch negativních.
 • V další fázi kurzu se budete učit řešit různé situace a zároveň budete odbourávat své případné zlozvyky nebo bariéry. Mezi tyto situace patří například: jak zahájit rozhovor
  s neznámou osobou; jak reagovat na výroky nejrůznějších typů; jak udržet osobu
  u tématu, když od něj neustále odbíhá, a řada dalších situací.
 • V závěrečné fázi kurzu budete používat získané dovednosti z předchozích cvičení
  k tomu, abyste se naučili správně řešit obtížné situace. Mezi tyto situace patří například: jak napravit rozladění, ke kterému došlo v průběhu rozhovoru; jak ukončit rozhovor s někým, kdo příliš mluví; a také, jak dostat odpověď na svoji otázku, když se určitá osoba odpovědi vyhýbá.


Předpokládaná délka kurzu:
4 dny, možnost individuálního časového rozvrhu


Cena kurzu: 24 000,-Kč bez DPH


Závěrečná zkouška a certifikát:

Kurz je zakončený zkouškou, ve které ověřujeme získané znalosti. Pokud ve zkoušce neuspějete na 100%, vrátíme se s vámi k těm kapitolám kurzu, ve kterých jste při zkoušce neuspěli, a projdeme je s vámi znovu. Na konci takovéhoto zopakování by měly být vaše znalosti 100%.

Chci se přihlásit
Hodnocení kurzu:

"Kurz jsem se rozhodla absolvovat proto, abych dokázala svou komunikaci vědomě používat a ovládat. Nejvíce jsem se posunula v tom, že se snažím druhým věnovat opravdu 100 % pozornost a dokážu se lépe soustředit, empatičtěji reagovat a být v přítomném okamžiku.  Vnímám sama sebe při tom, co říkám, snažím se nad tím, než něco pustím z pusy, více přemýšlet.  I okolí mi říka, že jsem prý milejší :) Kurz bych doporučila všem, co chtějí a potřebují se s každým, koho potkají, domluvit :)  Moc se mi líbila forma drilu (z počátku ne, ale zpětně to oceňuji), že bylo opravdu nutné si trénované dovednosti 100 % osvojit a dále na nich stavět - těžké, ale super!"

Anna M.

Důvod absolvování kurzu byl jednoduchý. Tréma, strach a nejistota byly slova charakterizující mou komunikační úroveň. Přirozeně jsem tak cítil potřebu se v komunikaci zlepšit, a proto jsem využil této příležitosti a do kurzu se přihlásil. Na kurzu jsem si uvědomil, že jsem často s lidmi komunikoval právě v emoci STRACH, která je velmi negativní a brání člověku být klidný a sám sebou. Být v klidu „tady a teď“ a přizpůsobení komunikace emočnímu naladění člověka se kterým komunikujeme, považuji za nejcennější dovednosti, které jsem si na kurzu osvojil a které zároveň využívám nejvíce. Nebojím se také komunikačnímu partnerovi dívat do očí, což mi před kurzem dělalo problém. Netvrdím, že se ze mě po kurzu stal skvěle sebevědomý komunikátor, kterého nic nepřekvapí, ale rozhodně si jsem vědom zlepšení v mnoha dovednostech. Do komunikace chodím s větším klidem a jistotou.Kurz doporučuji všem, kteří vnímají rezervy ve své komunikaci a jsou ochotní se v ní zlepšit.Ještě jednou děkuji HAA za tento skvělý kurz." 

Daniel M.

"Naučila jsem se to, že být
v pohodě a soustředit se na "právě teď" a nemyslet na nic jiného, je hodně důležité. Důležité je také vnímat člověka, se kterým komunikujeme a dívat se na něj a vnímat emoce. To je základ pro začátek veškeré komunikace. Zajímavé bylo, jak se máme přizpůsobit
s emocemi. To, že nás nemá vyvést z míry rozčílený
a nervózní člověk. To, že se dá v klidu ukončit rozhovor, když mě nezajímá a bez toho, aby byl druhý naštvaný. Mám ráda pohodu, srandu a nerada se hádám. Tohle všechno mi pomůže k tomu, aby to bylo ještě lepší."

Ladislava Kováčová