Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Vzorce pro úspěšné podnikání

 • Opakují se vám stejné situace, které musíte znovu řešit?
 • Stagnujete ve výkonech nebo ziskovosti?
 • Také u vás po vzestupu nastává velký pád?

Naučte se rozpoznávat konkrétní stavy, které ve vaší firmě nebo práci nastávají. Zjistěte, jak správně určit priority a jaké kroky musíte
v konkrétních situacích udělat, abyste fungovali o trochu lépe.Co absolvováním kurzu získáte?

 • Schopnost přesně určovat a pojmenovávat jednotlivé stavy, kterými vaše práce, oddělení nebo firma v průběhu času prochází.
 • Naučíte se stanovit správné priority pro konkrétní situace a stavy.
 • Začnete používat přesné postupy, které povedou k vyřešení vaší situace nebo
  ke zlepšení celkového stavu.
 • Naučíte se správně analyzovat příčiny nedostatku a definovat kroky k jeho vyřešení.
 • Budete provádět správné kroky, díky kterým včas předejdete velkému poklesu
  či propadu obratu.
Více...
 • Zjistíte, které postupy povedou k větší motivaci vašich zaměstnanců.
 • Dozvíte se, jaké provádět změny, abyste zlomili trvající stagnaci.
 • Uvědomíte si, jaké by mělo být organizační uspořádání nadřízené pracovní pozice
  a podřízených pozic, aby bylo možné dosahovat vyšších výkonů.
 • Osvojíte si, jak postupovat, když dojde k prudkému poklesu výkonnosti nebo obratu.


Komu je kurz určen?


Vedoucím pracovníkům, manažerům projektů nebo komukoli, kdo chce porozumět principům různých situací a stavů a kdo se chce naučit správným postupům takovéto situace a stavy efektivně řešit.


Jak kurz probíhá?

 • V průběhu budete vždy nejdříve studovat potřebnou teorii, ve které se kromě jiného dozvíte správný postup na řešení konkrétních situací nebo stavů, a následně si získané postupy vyzkoušíte na dostatečném množství praktických příkladů pod dohledem zkušeného lektora.
 • V první části kurzu se budete zabývat situací, kdy nejste v povědomí veřejnosti a pro své okolí jste velkou neznámou. Zjistíte, jaké kroky musíte udělat na začátku jakékoli činnosti. Budete vědět, co by měl udělat zaměstnanec, který právě nastoupil na nové místo.
Více...
 • V druhé části kurzu budete probírat, co dělat v situaci, když prožíváte velký propad
  v obratu, když převažují operativní činnosti nad strategickými, když se vám vrací
  k vyřešení stejné situace a problémy.
 • Třetí část kurzu bude orientována na problematiku týkající se stagnace  společnosti. Vyzkoušíte si, jak analyzovat příčiny a jaké kroky podniknout s ohledem na současnou situaci.
 • Ve čtvrté části se dozvíte, jak si udržet dlouhodobou prosperitu podniku, jaké kroky provést, aby  byl obrat výrazně vyšší, aniž byste museli řěšit jakékoli negativní projevy související s touto změnou.
 • Pátá část kurzu bude zaměřena na to, jak si udržet skutečně výrazné nárůsty a co je nutné udělat pro to, abyste předešli pádu nebo velkému poklesu obratu. Dozvíte se, kdy je nejlepší čas na další investice.
 • Závěrečná část kurz bude věnována problematice zaměstnanců. Zjistíte, jak včas poznat okamžik, kdy ti nejvýkonnější zaměstnanci začínají mít pocit, že je již práce "přestává bavit", a jak je správně motivovat k dalším výkonům. Dozvíte se, kdy je nejlepší doba na změnu pracovního místa nebo na povýšení.


Předpokládaná délka kurzu:
4 dny, možnost individuálního časového rozvrhu


Závěrečná zkouška a certifikát:

Kurz je zakončený zkouškou, ve které ověřujeme získané znalosti. Pokud ve zkoušce neuspějete na 100%, vrátíme se s vámi k těm kapitolám kurzu, ve kterých jste při zkoušce neuspěli, a projdeme je s vámi znovu. Na konci takovéhoto zopakování by měly být vaše znalosti 100%.
Hodnocení kurzu:

"Na tomto kurzu jsem si uvědomil, že měřit se dá skoro vše. A co se dá měřit, dá se také vyhodnocovat.
A správným postupem (vzorcem) zlepšit."

Daniel Vopálenský

"Tak, jak jsem se postupně propracovával jednotlivými zákonitostmi celé problematiky kondic, vzorců a statistik pro úspěšné podnikání, zjistil jsem, jak hodně věcí se týkají firmy
a mě osobně. Myslím, že mi
v mnohém daly návod na řešení problémů, které na první pohled nebyly tak zřejmé. Studium a následné zvládnutí aplikace kondic, vzorců a statistik posune mne a firmu zcela jistě dále a výše tak, abych jednou mohl bez obav odjet na dovolenou, kam budu chtít, nebo si koupil to, po čem jsem toužil."

Josef Krobot


Více

"Nyní, po vystudování tohoto kurzu, mám zcela jasnou představu
o jednotlivých kondicích. Rozumím i bodům v dané kondici a tím mohu být nápomocná kolegům, kteří
u nás při vyplňování kondic mají problémy a některým bodům nerozumí. Tudíž to vede k tomu, že je prostě nevyplní, obejdou a danou kondici nedokončí. Chybí důsledná kontrola, kompetentní osoba. Samostudium je pro mne přínosné i v tom, že tempo si mohu určovat sama, nejsem odkázána na ostatní a více mi toho zůstane v paměti. Následná aplikace všeho
v praxi je pak mnohem efektivnější a rychlejší."

P. Fejtková

Poptejte kurz / seminář / workshop:

Název*: 
Firma: 
Jméno a příjmení*: 
Telefon: 
E-mail*: 
Vaše zpráva pro nás: