Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Osobní hodnoty a integrita

 • Děláte nežádoucí kompromisy?
 • Nemáte sami ze sebe někdy dobrý pocit?
 • Kladete si otázky co je a co není etické?
 • Potřebujete následně "omlouvat" to, co jste udělali?
 • Tápete v tom jak vyřešit situace, ve kterých jste se nezachovali správně?
 • Musíte někdy lhát?

Kurz obsahuje velmi důležitá pravidla a principy, které mají vliv na chování člověka, na jeho rozhodování v různých situacích a také na to, jaký bude mít pocit sám ze sebe. Neznalost těchto principů a pravidel přináší nejistotu, dělání kompromisů, špatný pocit a často také opakované "zaplétání se" do neetických situací.Co absolvováním kurzu získáte?

 • Unikátní, široce uplatnitelná pravidla, kterými se budete moci řídit v různých situacích.
 • Větší jistotu při rozhodování z hlediska toho, co je a co není správné.
 • Díky použití informací z kurzu také lepší pocit ze sebe a větší nadhled při řešení různých situací.
Více...
 • Vodítka k tomu, abyste si dokázali zachovat zdravý rozum v různých situacích.
 • Lepší porozumění tomu, co je a co není etické.
 • Návod, jak můžete řešit neetické situace, se kterými by jste mohli přijít do styku.


Komu je kurz určen?


Kurz je určen pro kohokoliv, kdo si chce být jistější v životě i v práci a kdo chce získat hodnotná pravidla či vodítka, podle kterých se může lépe rozhodovat v různých životních situacích.


Jak kurz probíhá?

 • Kurz se skládá z části zaměřené na studium teoretických materiálů, které je vhodně doplněno praktickými příklady a diskusí.
 • Na závěr kurzu účastníci realizují speciální cvičení, ve kterém podle osvojených informací zhodnotí různé oblasti svého života a posoudí, v jakých směrech jednají správně a v jakých směrech by své jednání chtěli změnit.
 • Výsledem tohoto cvičení je plán, jak změnit svůj život tak, aby dosáhli svých cílů.

Předpokládaná délka kurzu:
2 dny


Závěrečná zkouška a certifikát:

Kurz je zakončený zkouškou, ve které ověřujeme získané znalosti. Pokud ve zkoušce neuspějete na 100%, vrátíme se s vámi k těm kapitolám kurzu, ve kterých jste při zkoušce neuspěli, a projdeme je s vámi znovu. Na konci takovéhoto zopakování by měly být vaše znalosti 100%.
Hodnocení kurzu:

"Tento kurz mi pomohl uvědomit si svoje hodnoty správně a s těmito hodnotami nakládat (použít je) nejenom u sebe, ale
i okolo. Odcházím s pocitem vnitřní spokojenosti a to nejdůležitější, jsem šťastná!"

Alena Vašíčková

"V tomto kurzu jsem upevnil svou integritu, více si osvojil etiku a morálku. Tento kurz mě donutil se chovat k lidem lépe a brát je jako potřebnou součást kolektivu, bez které se nikdo z nás neobejde."

Zdeněk Novosad


Více

"Po ukončení tohoto kurzu se cítím mnohem svobodněji a nyní se také dokážu podívat na věci, které jsem dříve nedokázal konfrontovat. Myslím si, že tento kurz by si měl projít každý člověk a bylo by na světě mnohem více šťastných lidí. Všem doporučuji, je to super."

Luboš Ploc

Poptejte kurz / seminář / workshop:

Název*: 
Firma: 
Jméno a příjmení*: 
Telefon: 
E-mail*: 
Vaše zpráva pro nás: