Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Management podle statistik

 • Stává se vám, že nedokážete správně předpovědět vzestup, pád nebo výši obratu vaší společnosti?
 • Nedokážete se bránit sezónním výkyvům?
 • Víte, podle jakých kritérií správně hodnotit své podřízené?

Naučte se, jak fundovaně rozhodovat na základě měřitelných údajů
o výkonech a produktivitě. Získejte praktické dovednosti, jak analyzovat dlouhodobější trendy výkonnosti, provádět efektivní opatření a spravedlivě hodnotit své podřízené.Co absolvováním kurzu získáte?

 • Naučíte se, jak správně používat v managementu statistiky a jak správně měřit výkonnost.
 • Zjistíte, jak shromažďovat a analyzovat podstatné informace, na základě kterých budete dělat správná rozhodnutí týkající se fungování firmy, oddělení nebo střediska.
 • Dozvíte se, jaký je správný přístup pro odměňování a motivování podřízených.
 • Zdokonalíte se v měření výsledků a jejich vyhodnocování z dlouhodobého pohledu.
 • Zjistíte, co manažer opomněl udělat před tím, než zjistil, že příjmy jsou oproti plánu nižší.
Více...
 • Dozvíte se, jak se bránit sezónním výkyvům nebo jak jim předcházet.
 • Naučíte se, jak zvolit správný časový úsek, ve kterém budete sledovat trendy výkonnosti jednotlivých oddělení nebo zaměstnanců.
 • Zjistíte, co dělat, když jsou výkony zaměstnanců nízké.


Komu je kurz určen?


Kurz je určený manažerům na všech úrovních a samozřejmě všem řídícím pracovníkům. Nutným předpokladem pro účast na tomto kurzu je absolvování kurzu Vzorce pro úspěšné podnikání.


Jak kurz probíhá?

 • V průběhu budete vždy nejdříve studovat potřebnou teorii, ve které se kromě jiného dozvíte správný postup na řešení konkrétních situací nebo stavů, a následně si získané postupy vyzkoušíte na dostatečném množství praktických příkladů.
 • Pod vedením zkušeného lektora se naučíte konkrétní postupy, jak zvýšit produktivitu prostřednictvím řízení podle statistik.
Více...
 • V první části kurzu se dozvíte, jak všeobecně správně pracovat se statistickými údaji, jak správně nastavit kvóty s ohledem na existující výkony a na schopnosti existujícího personálu.
 • V druhé části kurzu se seznámíte s problematikou sezónních výkyvů a naučíte se, jak těmto negativním projevům předcházet.
 • Závěrečná část kurzu bude zaměřena na celkovou analýzu výkonů firmy a jednotlivých zaměstnanců. Zjistíte, jaké podstatné informace budete k analýze potřebovat a jak s nimi dále efektivně pracovat.


Předpokládaná délka kurzu:
2 dny, možnost individuálního časového rozvrhu


Závěrečná zkouška a certifikát:

Kurz je zakončený zkouškou, ve které ověřujeme získané znalosti. Pokud ve zkoušce neuspějete na 100%, vrátíme se s vámi k těm kapitolám kurzu, ve kterých jste při zkoušce neuspěli, a projdeme je s vámi znovu. Na konci takovéhoto zopakování by měly být vaše znalosti 100%.
Hodnocení kurzu:

"Tento kurz byl moc super. Mnoho užitečných informací a už se těším, jak je použiji
v praxi. Dává odpovědi na otázky – proč něco nejde tak, jak chceme a jak toto zvládnout. Moc děkuji a přeji mnoho spokojených studentů."

Zdeňka Masopustová

"Jsem schopen řídit firmu podle výsledků práce, jsem schopen určovat kondice svým podřízeným. Jsem schopen nadefinovat statistiky na produkty jednotlivých pracovníků. Vím, že ospravedlňování je to nejhorší, co může být
a brzdí to produkci. Vím, jak lidi řídit, umím určit měřítko grafů. Umím určit životaschopnost skupiny
i jedince. Umím určovat trendy, kondice a vím komu a jak a za jaké období. Doplním si statistiky ve firmě."

Michal Hromádka

Poptejte kurz / seminář / workshop:

Název*: 
Firma: 
Jméno a příjmení*: 
Telefon: 
E-mail*: 
Vaše zpráva pro nás: