Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Aleš Mudrák - Tirex Tyre Group a.s.

  • Takto naše kurzy pomohly panu Aleši Mudrákovi, řediteli společnosti TIREX TYRE GROUP a.s..
Společnost TIREX TYRE GROUP a.s. se zabývá prodejem pneumatik jak pro osobní tak pro nákladní automobily. Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci autoservisů, tedy business zákazníci.


Popis původního stavu:

Primární nedostakty společnosti byly shledány u obchodního týmu, zejména v oblasti prodejních dovedností a efektivnosti vykonané práce související s uzavíráním zakázek. Semináře se osobně zúčastnil i ředitel společnosti, pan Aleš Mudrák.
Po tomto dvoudenním semináři zaznamenal neuvěřitelný rozdíl ve vystupování a komunikaci jeho obchodníků, kteří si evidentně osvojili spoustu užitečných a přitom jednoduchých praktik. Po takové zkušenosti se rozhodl, že by pro něj bylo zajímavé pokračovat s akademií dále a zaměřit se více na rozvoj své osobnosti a celkovém zefektivnění chodu vedení spolenosti.

Jakých změn a v jakém pořadí se mu podařilo dosáhnout?

Co se týká samotných obchodníků, ti se po absolvování Neuvěřitelného prodejního semináře výrazně zlepšili v komunikaci nejen se zákazníky a osvojili si řadu jednoduchých, ale zato velmi účinných praktik, které jsou jim nápomocné při uzavírání obchodních případů.

Ředitel společnosti si rovněž oživil prodejní techniky, poté pokračoval ve studiu dále.

Absolvoval seminář 10 klíčových prvků úspěšného managementu, který mu dal naprosto jiný směr, než byl ten, který doposud používal. Začal si více uvědomovat nutnost zavedení řádu, pravidel a organizování. Zavedl organizační řád společnosti, mapu procesů, některé jednoduché směrnice, popisy pracovních pozic, atd. Zaměstnanci přes jejich počáteční rozčarováni toto nakonec přijali v dobrém, protože si sami uvědomili svoji pozici ve firmě, svoje zodpovědnosti a kompetence.

Po zavedení těchto jednoduchých pravidel se mu po několika týdnech „uvolnily ruce“, měl zhruba o 2/3 množství práce méně oproti původnímu stavu a byl tak schopen dělat věci, o kterých původně neměl ani zdání. Konečně se začal více věnovat rodině, nemusel být v práci „od rána do večera“.

Na kurzu Osobní hodnoty a integrita se přesvědčil o tom, že každý z nás má určitý etický kodex a jeho dodržování nejen člověka posouvá v jeho JÁ mnohem výše, ale navíc mu usnadní cestu životem bez zbytečných starostí a strachu. Určité etické zásady rovněž zavedl do své společnosti.

Kurz Jak zlepšit podnikání pomocí komunikace mu otevřel oči v poznávání lidí, jejich základních charakteristik, vlastností
a chování, podle kterého tyto typy rozeznáváme. Jelikož původně nepatřil mezi ty, kteří dokážou odhadnout člověka na první dojem, největší přínos spatřoval v tom, že nyní je schopen si některých vlastností a chování více všímat. Kurz "Komunikace" ho také naučil soustředit se, být rozhodný, konkrétní a jednoznačný.

Po absolvování kurzu Základy vedoucího pracovníka se více zaměřil na vedení firmy, to znamená nejen z pozice managera, ale i z pozice vedoucího. Začal se více zajímat o kolegy, zjišťovat jejich potřeby, motivovat je k lepším výsledkům, přenést na ně více "moc"“ a samozřejmostí bylo zavedení statistik jejich produktů, na kterých se stále ve společnosti pracuje. Zvýšil tím efektivitu jejich práce a docílil lepších výsledků, jak co se obratů týče, tak i zisku společnosti. Přestože se pohybujeme
v celosvětové recesi, jejich společnost má stále více než 20% meziroční nárůst obratu.


"Děkuji akademii za jejich přístup nejen ke způsobu studia, ale i ke studentům samotným."