Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Základy vedoucího pracovníka

 • Máte občas pocit, že více sami pracujete, než řídíte?
 • Kladete si otázky, jestli jste správný vedoucí?
 • Hledáte cesty, jak zlepšit práci s podřízenými?
 • Provádíte někdy činnosti, které by měli dělat vaši podřízení?

Kurz je sestaven tak, aby vyjasnil nejdůležitější otázky, týkající se vedoucích pracovníků. Jaké vlastnosti by měl vedoucí pracovník mít? Jaké činnosti vykonávat? Jak přistupovat k řešení častých situací?
Na tyto a další otázky naleznete nejenom odpovědi, ale také se je budete učit prakticky používat.Co absolvováním kurzu získáte?

 • Vyjasníte si, jaké by měl mít vedoucí pracovník vlastnosti a dovednosti.
 • Dozvíte se, jaké základní činnosti musí vedoucí pracovník vykonávat, aby mu jeho oddělení nebo firma fungovala.
 • Získáte inspiraci, co byste na sobě a své práci ještě mohli zlepšit.
 • Zjistíte, jaká je ve skutečnosti hlavní úloha vedoucího pracovníka a dost možná se také zbavíte předsudků na toto téma.
 • Dostane se vám potvrzení toho, co děláte dobře.
 • Zjistíte, jakými "vývojovými fázemi" musí vedoucí pracovník projít, aby mohl pouze řídit.
 • Získáte představu o tom, co byste měli dělat v rámci každodenních činností.
 • Podíváte se na pozici vedoucího pracovníka z jiného úhlu pohledu a lépe porozumíte tomu, co se od vedoucího pracovníka očekává.

Komu je kurz určen?


Vedoucím pracovníkům, manažerům nebo majitelům firem.


Jak kurz probíhá?

 • Kurz kombinuje teoretickou část složenou ze samostudia odborných textů a plnění souvisejících praktických písemných příkladů s částí složenou z praktických cvičení, která simulují situace, kterým ve své práci vedoucí pracovníci čelí.

Předpokládaná délka kurzu:
2 dny


Závěrečná zkouška a certifikát:

Kurz je zakončený zkouškou, ve které ověřujeme získané znalosti. Pokud ve zkoušce neuspějete na 100%, vrátíme se s vámi k těm kapitolám kurzu, ve kterých jste při zkoušce neuspěli, a projdeme je s vámi znovu. Na konci takovéhoto zopakování by měly být vaše znalosti 100%.
Hodnocení kurzu:

"Hodně jsem se ujistil ve svých názorech, jaký by měl vedoucí pracovník být. Opět je to perfektní shrnutí všech pouček a poznatků, jak se stát dobrým vedoucím pracovníkem. Určitě všechny tyto návody, rady a poučky
v mé praxi použiji a jsem jedině rád za tento kurz. Doporučuji ho všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat s lidmi, a to proto, aby se "nezbláznili" z pracovníků, které mají a musí zvládnout. Je to rychlá cesta k úspěchu na vedoucí pozici."

Jiří Škrob

"Tento kurz je velmi zajímavý a přínosný pro každého opravdového vedoucího, který chce zlepšit sebe ve vedení lidí a více zapojit své zaměstnance do dění kolem sebe."

David Vlk


Více

"Kurz mi pomohl vytáhnout se výš na emocích a podívat se na svoji práci
s nadhledem. Díky kurzu jsem si uvědomila význam vedoucího pracovníka, jeho účel a zodpovědnosti. Nejdůležitější pro mě je stanovení hodnotného produktu na každém postě
a trvat na jeho vykonání. Stejně tak jako sestavení programu směřujícího
k další expanzi, vydání příkazu a trvání na jeho vykonání
a to vše s porozuměním ARK."

Hana Větrovcová

"Kurz mi dal základní uvědomění – dostat práci prostřednictvím jiných
a přesné pojmenování hodnotného konečného produktu a význam, proč je to důležité."

Petr John

Poptejte kurz / seminář / workshop:

Název*: 
Firma: 
Jméno a příjmení*: 
Telefon: 
E-mail*: 
Vaše zpráva pro nás: