Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Jak si usnadnit studium

Jakékoli studium nebo absolvování školy může být pro člověka náročné až stresující. Velké množství informací, špatné pocity, stres
z blížících se termínů a nikdo poblíž, kdo by poradil. Je z toho nějaká cesta ven?

Někdo si pomáhá různými podpůrnými prostředky (např. energetické nápoje), další to zkouší pomocí barevných zvýrazňovačů textu,
o kterých si myslí, že mu pomohou, a zbytek se to prostě musí „nabiflovat“ a po zkoušce na to zapomenout. To je sice běžná praxe minulého století, nicméně tudy cesta nevede.Kouzlo snadnějšího, smysluplnějšího a dost možná i zábavnějšího studia spočívá jinde. Je to o vyjasnění si smyslu studia
a o pochopení jeho hlavních principů. Ty hrají klíčovou roli v tom, jak se budete během studia cítit a jak vám to půjde.

První věc, kterou by bylo dobré si ujasnit, je účel neboli smysl celého studia. K čemu mě to vlastně je? Proč bych to měl studovat nebo se to učit? Kde to využiji? To jsou otázky, na které je třeba najít odpovědi – jinak to studenti mají těžké. Není nic horšího, než se učit věci, o kterých už předem víte, že je nevyužijete, nebo se něco učit "kvůli zkoušce"!

Je překvapivé, kolik lidí toto ví a kolik jich přesto něco studuje, aniž by měli představu o tom, jak to později využijí. Tato skutečnost se netýká pouze studentů na školách, ale i dospělých. Na firemních školeních nebo na kurzech angličtiny naleznete řadu příkladů toho, jak někdo se snaží něco studovat, aniž by pro to měl smysluplné využití.

Druhou věc, které je dobré rozumět a brát ji v potaz, je skutečnost, že vašim snahám studovat a pochopit nějaký předmět bude
s největší pravděpodobností něco bránit. To "něco" nazýváme BARIÉRY VE STUDIU. Těmito bariérami, nebo také překážkami, nemyslíme věci jako nepříznivé počasí, nefungující doprava nebo nedostatek papíru na poznámky. Máme tím na mysli nechuť
či odpor se něco učit, neschopnost si zapamatovat probíranou látku, pocit že to "neleze do hlavy", nervozita, celková únava, potíže soustředit se a podobně – abychom vyjmenovali alespoň nějaké. Projevů je celá řada, přičemž některých jste si vědomi, ale některé možná už považujete za "normální" nebo je již nevnímáte.

Jedná se tedy spíše o záležitosti psychického rázu, které se však také mohou projevovat fyzicky (např. nevolnost, pálení očí apod.).

Pro někoho může být překvapující informací, že tyto poměrně časté projevy, které když nejsou odhaleny a vhodným způsobem vyřešeny, tak nejenom že způsobují řadu nežádoucích pocitů, ale hlavně brání vám něčemu se naučit nebo pohodlně studovat.

Příkladem takové skutečné bariéry ve studiu může být situace, kdy sice čtete texty nebo skripta, kterým teoreticky rozumíte, ale nemáte žádnou představu jak to, o čem studujte, ve skutečnosti vypadá. Jakou to má barvu, tvar, jak to funguje, či jak to probíhá, jaké je to když to máte v ruce, a podobně. Prostě to, co chybí, je nějaká osobní zkušenost a představa z praxe, která by doplnila informace vyčtené z textů. Teorie obsažená ve skriptech je jedna věc, reálná představa ze života věc druhá.

Tato skutečnost nejenom že může způsobovat řadu nepříjemných pocitů (ať už fyzických, či psychických), ale dělá vaše studium mnohem těžším.

Tak například, číst si o tom, jak vystavit fakturu, aniž byste měli k dispozici skutečný počítač a software, ve kterém faktury budete vystavovat, bude mnohem obtížnější a méně zábavnější, než když tyto reálně prostředky k dispozici máte. Podobně by na tom byli budoucí advokáti, kteří by se učili pouze čtením z knih, jak má vypadat a probíhat stání u soudu, aniž by nějaké sami absolvovali nebo třeba architekti, kteří by se snažili z prostého textu přijít na to, jaké vlastnosti má ten či onen materiál a kdy je vhodně jej použít. Dokonce i studium jazyka je zábavnější, když při učení slovíček máte k dispozici alespoň obrázky těch věcí, kterých se ta slovíčka týkají!

Platí to v jakémkoli oboru nebo předmětu. Jakmile se učíte, aniž byste viděli předmět vašeho studia "naživo", nebo aniž byste si jej mohli "ohmatat" či rovnou vyzkoušet, nacházíte se v teoretické rovině a budou z vás teoretici. Ale hlavně budete mít opravdu těžké časy se to všechno naučit – takže vám v podstatě nezbude nic, než se to všechno "nabiflovat". A co při tom biflování budete prožívat, to už snad ani nemusíme popisovat… V každém případě tato bariéra, pokud zůstane nevyřešena, vám bude různými způsoby ve studiu bránit nebo ho alespoň bude dělat mnohem těžším.

Jak to tedy řešit?

Pokud nemáte představu, jak ve skutečnosti vypadá to, o čem studujete – nechte si to ukázat, pokud je to jen trochu možné. Video nebo obrázky mohou být také akceptovatelným způsobem, jak o něčem získat reálnější představu. Někdy také může stačit náčrtek nebo zmenšený model – prostě cokoli, co nebude pouze psaný text. S trochou citu a vynalézavosti se téměř vždy dá najít způsob, jak si k té teorii doplnit reálnou představu.

Existují další bariéry ve studiu a odpovídající způsoby, jak je řešit. Stejně tak existuje mnohem více nežádoucích projevů, se kterými se můžete setkat při svém studiu, než jsme zde popsali. Účelem tohoto článku není je všechny popsat, ale poskytnout vám první "náhled" do oblasti, která určitě stojí za pozornost.

Takže když to celé shrneme, dá se říci, že VYJASNĚNÍ SI ÚČELU STUDIA NA SAMÉM ZAČÁTKU, SPOLEČNĚ SE ZNALOSTÍ BARIÉR VE STUDIU A JEJICH ŘEŠENÍ, PŘÍPADNĚ ZNALOSTI JAK TĚMTO BARIÉRÁM PŘEDCHÁZET, VELMI USNADNÍ STUDIUM JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU.

Existují vzdělávací organizace, které tyto metody, původně vyvinuté L. Ronem Hubbardem, při své výuce používají. Jejich studenti mají díky tomu studium mnohem zábavnější, snadnější a více se toho naučí. Pokud chcete vědět více, jaké způsoby výuky používá naše akademie, klikněte zde. Pokud byste se chtěli naučit rozpoznávat jednotlivé studijní bariéry, a naučit se jak řešit situace "když se vám to stane", jednou z možností je absolvovat kurz Základní studijní příručka. Pro ty, kteří jsou alespoň středně pokročilí
v anglickém jazyce, jsou bariéry ve studiu popsané zde.

Informací o tom, jak studovat, je samozřejmě více. Také při studiu platí – stejně jako v každé jiné činnosti – že je třeba vědět "jak na to". Využijte tedy tuto možnost a získejte co nejvíce informací o tom, jak si vaše studium usnadnit, případně se přihlaste k odběru novinek, ať vám nic neuteče. 

Přejeme vám snadnější studium, ať už se učíte cokoli!

Ing. Irena Vavřínová
Vedoucí vzdělávání