Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

O nás

Kdo jsme

Vzdělávací společnost, poskytující kvalitní kurzy v oblasti soft skills, určené pro podnikatele, manažery a vedoucí pracovníky na všech úrovních.

Jsme součástí mezinárodní sítě akademií s celosvětovou působností, centrála má sídlo v Los Angeles, California, USA.


Poskytujeme semináře a kurzy založené na technologii managementu L. Ron Hubbarda. Dohled nad praktickým zavedením vyučovaných postupů a návodů do praxe.

Naše služby jsou určeny pro majitele firem, podnikatele, vedoucí pracovníky, zaměstnance všech úrovní z jakéhokoli oboru, firmy nebo organizace. Vhodné služby vybíráme pro zájemce na základě osobních pohovorů a případných testů nebo analýzy.

PŘEJÍT NA VÝBĚR ŠKOLENÍ VYZKOUŠET ANALÝZU FIRMY

Historie

Hubbardova akademie administrativy byla založena jako nezisková organizace v roce 2001. Mezinárodní Hubbardova akademie administrativy (Hubbard College of Administration International) vznikla v roce 1990.
 
Nové a skvěle vybavené sídlo Hubbard College of Administration International bylo otevřeno v prosinci 2002 v Los Angeles v Kalifornii. Více informací na www.hubbardcollege.org
Od doby svého vzniku otevřela Hubbard College of Administration International nové pobočky v USA, v Austrálii, na různých místech v Evropě, Rusku a v Latinské Americe.
V čem jsme jiní

 • Používáme pouze vyzkoušené, v praxi ověřené metody a postupy, používané po celém světě
V oblasti vzdělávání není pravidlem, že se vždy předávají takové informace a metody, které jsou vyzkoušené a ověřené. To má za následek, že vám v praxi nefungují a důvěra
ve vzdělávání klesá. My jsme to štěstí měli, a proto se s vámi rádi podělíme o ověřené know-how, u kterého nemusíte mít obavy jestli funguje nebo je správné. Jedinou "starostí", kterou budete mít, je pochopit ho a naučit se ho používat správně.

 • Zcela odlišný typ výuky, díky kterému garantujeme, že se to skutečně naučíte
Už jste se někdy setkali s tím, že vám na školení bude poskytnuto tolik času, kolik potřebujete abyste vše pochopili? Zažili jste snad někdy, že na konci kurzu uděláte závěrečnou zkoušku a pokud její výsledek není na 100%, tak jste zdarma "doškoleni" tak, abyste opravdu plně pochopili celý obsah kurzu? Nejspíš asi ne. Naše metody výuky jsou ale přizpůsobeny tomu, abyste se ze školení odnesli maximum, abyste všemu porozuměli
a naučili se to používat v praxi. Pro více informací o metodách výuky navštivte část METODY VÝUKY.

 • Po absolvování kurzu jsme nápomocni se zavedením získaných informací do praxe
Po absolvovaném školení obvykle nastává problém: jak získané informace zavést do své firmy nebo práce? Často to dopadne tak, že po několika pokusech jde taková snaha do ztracena... My vám budeme nápomocni i po té, co u nás dokončíte nějaký kurz. Nebývá častým zvykem že vzdělávací organizace také pomáhá se zavedením získaných informací do reálné praxe - u nás takovou službu můžete mít. Jde nám o to, abyste získané informace skutečně uměli používat a měli tak ze školení maximální přínos.

 • Témata školení, která jinde nenajdete
Už jste se někdy setkali se školením na téma ETIKA? Nejspíš ne, i když se o ní často mluví
a málokdo umí vlastně vysvětlit, co to je. Nebo vás snad někdy někdo zval na školení na téma "jaké jsou příčiny, když někdo podléhá tlaku a stresům a je nestabilní"? A co takhle téma školení zabývající se tím, JAK STUDOVAT a jak se vypořádat se situacemi, kdy vám to nezleze do hlavy? Tyto a další "neobvyklá", leč potřebná téma školení jsou vám nyní plně
k dispozici, Věřte, že v některých situacích jsou velmi užitečná a přinášejí neočekávané přínosy.

 • Nadprůměrné přínosy z kurzů pro jejich absolventy
Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, v řadě případů absolvovaná školení změnila jeho absolventům život – alespoň podle ohlasů, které se nám podařilo získat. Jiní zase oceňovali logiku a „zdravý selský rozum“, který se kurzy prolíná. Hodně velká část našich absolventů shledala získané informace užitečné i pro jiné oblasti života, než práci. Nevěříte? Podívejte se do našich referencí a hodnocení kurzů, nebo rovnou sami vyzkoušejte.


Více….

 • Žádné nudné přednášky a teorie
Jakékoli školení u nás jsou sestaveny z trochy teorie, příkladů a praktických cvičení. Díky tomu nebudete zahálet! Řada zákazníků na konci dne, stráveném na kurzu, říkala: "to to ale uteklo rychle...". Ano - školení u nás je akční a můžete očekávat, že budete aktivně zapojeni po celou dobu.

 • Ochota a trpělivost
U nás se nemusíte obávat se zeptat, pokud něčemu nerozumíte nebo něco chcete vědět. Naopak – u nás máte „povinnost“ se zeptat, pokud něco chcete vědět! Máme jak ochotný, vstřícný personál a lektory, tak odlišné metody výuky, které jsou nastaveny tak, abyste měli takové podmínky, které potřebujete na plné pochopení obsahu kurzu.

 • Kvalita kurzů je na vysoké úrovni
Kombinace ověřeného know-how, účinného způsobu výuky a kompetentního, přátelského personálu dávají dohromady vysokou kvalitu školení. Z průzkumů našich zákazníků vyplývá, že nejčastějšími důvody, proč se někdo u nás školí, jsou: logické a použitelné informace; profesionální lektoři a jejich přístup; vysoká kvalita služeb.

Naše přednosti a výhody

 • Prakticky zaměřená školení
Žádné nudné teorie, žádném biflování. Studijní materiály musíte sice prostudovat důkladně, ale za každou kapitolou následuje řada praktických cvičení – abyste se získané informace
a návody naučili používat. Praktická cvičení mají různou formu (nácvik s jinou osobou, písemné úlohy, skupinová řešení) a v některých našich kurzech jimi strávíte více než 50% času! Nemluvě o tom, že po skončení kurzu vám pomáháme se zavedením do praxe, což je jedna z našich konkurenčních výhod.

 • Velmi přátelské prostředí
Náš personál je příjemný, po dobu výuky panuje u nás vesměs přátelská atmosféra a i když studium samotné může být někdy náročné, u nás se nikdy nebudete cítit jako školáci nebo hlupáci. Na některých našich kurzech užijete také hodně legrace! Naší hlavní zásadou je, že my jsme tu pro vás – takže se nemusíte obávat se na cokoli zeptat, nebo se cítit trapně, když vám to náhodou zrovna neleze do hlavy…

 • Vyučované metody a návody jsou použitelné v praxi
V našich materiálech a na seminářích nenajdete nic, co by nebylo dříve vyzkoušené
a ověřené v praxi. Žádné teorie „od stolu“, žádné filosofické předpoklady nebo domněnky. Pouze taková řešení, která již někdo v praxi vyzkoušel a která prokazatelně fungovala. Překládané návody a postupy, které u nás můžete získat, jsou používané celosvětově a jsou součástí Hubbardovy technologie managementu.

 • Individuální přístup k vašemu studiu
U nás výuka probíhá trochu jiným způsobem, než je obvyklé. Žádné hromadné přednášky
v jednom termínu, ani zběsilé tempo přednášejícího, chrlícího jednu informaci za druhou.
U nás budete studovat svým tempem tak, abyste všechny informace stačili pochopit, zažít
a následně vyzkoušet v praktických cvičeních. Nebudete ani závislí na ostatních účastnících kurzu, a pokud to bude nutné, budete mít svůj individuální rozvrh studia.

 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a poradenství
Někteří naši zaměstnanci a lektoři mají dlouholetou praxi v oblasti vzdělávání, takže nemusíte mít obavy z nedostatku zkušeností. Zakladatel akademie má více než 20 let praxe
v oblasti vzdělávání a poradenství, výjimkou není ani 13-letá praxe našeho dalšího lektora. Věřte, že situace a otázky, které mohou nastat během vaší účasti na kurzu, jsme řešili již mnohokrát.


Více….

 • Dlouhodobá platnost získaných informací a návodů
Garantujeme vám, že jakékoli informace a návody, které se u nás naučíte, budou platné i po mnoha letech. Obsahem našich kurzů totiž nejsou „sezónní záležitosti“, nebo krátkodobé objevy – o nás se setkáte s propracovaným, celosvětově používaným a ověřeným know-how, které je platné a bude platné i nadále. Námi předkládané metody totiž obsahují skutečné PRINCIPY, jak něco dělat – a ty jsou platné bez ohledu na obor, období nebo velikost firmy.

 • Široká použitelnost principů, které u nás získáte
Cokoli u nás studujete, využijete v jakékoli firmě nebo práci. Informace a metody, které vám předkládáme, mají z hlediska použitelnosti opravdu široké použití a uplatnění. Tak například pokud se u nás budete učit organizovat, tak se naučíte organizovat nejenom vaši firmu, ale jakoukoli firmu, se kterou ve které v  budoucnosti budete pracovat. Podobně to bude fungovat, když se u nás naučíte marketing nebo prodej – získané metody a principy využijete, ať už budete pracovat v jakékoli organizaci na odpovídající pozici, nebo řídit firmu jakéhokoli typu.
Hubbardův systém managementu

Jedná se o unikátní systém, který má následující výhody:

 • Logické a pochopitelné informace.
 • Veškeré informace a návody jsou vyzkoušené a ověřené v praxi.
 • Metody jsou založené na zdravém rozumu.
 • Jednotlivé části (management, marketing, komunikace…) jsou plně „kompatibilní“. Vycházejí totiž ze stejných principů.

Více….


Dobří administrátoři dnes patří mezi nejlépe placené vedoucí pracovníky v podnikání.
Proč? Protože se zabývají přežitím – přežitím našich organizací, naší pracovní síly a dokonce
i přežitím komunit a národů. Bohužel na středních školách chybí třídy pro ”vůdce“ nebo ”administrátory“. Není také jednoduché nalézt cestu k úspěchu jako zavedený vedoucí pracovník někde jinde. Jak tedy někdo, když má železnou vůli a odhodlání, uspěje?

Někdy to dělá odhodlání, ale jen zřídka. Mnohem efektivnější je získat vědomosti a nalézt nástroje, které člověk potřebuje, aby byl úspěšný.A oni opravdu existují.

L. Ron Hubbard nenalezl pouze tyto vědomosti, ale také vyvinul přesné a správné nástroje managementu. A tyto nástroje jsou dnes snadno dostupné v Hubbardově akademii administrativy.

Naši absolventi mají jak nástroje, tak vědomosti na to, aby se stali nejlepšími vedoucími pracovníky. Za velmi problematických okolností. Ve velmi namáhavých situacích. A jak jste viděli na předcházejících stránkách oni jsou úspěšní. Proč? Protože nalezli a používají opravdovou technologii.

Opravdová technologie je taková, která funguje. Je založena na přirozených zákonech
a pravidlech, jejichž použití přináší předpověditelné a neměnné výsledky. Například motory jsou založeny na opravdové technologii. Pokud je nestavíte podle zákonů opravdové technologie, nefungují. Existuje jeden správný způsob jak stavět motory a sto špatných.
A pouze správný způsob, správná kodifikace znalostí a výsledné technologie vám dá motor, který funguje.

Co by bylo opravdovou administrativní technologií? Tou by byl správný způsob vykonávání administrativních činností a organizování čehokoli. Nebylo by to nic jiného než co, co pan Hubbard nazval Standardní administrativa, standardní znamenající „definovaná úroveň nebo stupeň kvality, která je správná a adekvátní pro určitý účel.“

Celkem pan Hubbard strávil více jak tři desetiletí vyvíjením a kodifikováním Standardní administrativy. Jako zakladatel scientologického náboženství, které se rozrůstalo rychleji než jakákoli podobná skupina na světě, s tím měl hodně práce. Výsledkem byly jeho objevy základních zákonů a pravidel, na základě kterých skupiny fungují – všechny velké i malé skupiny, od malých firem po státní vlády. S těmito zákony jako základy poté vyvinul technické procedury jeho Administrativní technologie, které obsahují správné způsoby vykonávání administrativních činností nebo organizování.

Průlomy pana Hubbarda zahrnují ideální organizační vzor, který se může použít k jakékoli aktivitě nebo v organizaci, velké i malé, a úplnou znalost věcí, která je obsažena
v encyklopedických knihách nazvaných Organizační kurz pro vedoucí pracovníky popisujících všechny funkce v tomto vzoru. Dále jsou zde jeho tři svazky Manažerské série, které pokrývají dvanáct základních oblastí managementu a poskytují všechny klíčové základní znalosti, které manager potřebuje k úspěchu.

Jeho objevy obsahují série směrnic, které se jmenují Série informací, které umožní vedoucímu pracovníkovi správně zhodnotit situaci a pomocí toho pak bude schopen udělat správná rozhodnutí.

Dále jsou zde ještě jeho Kondice existence, hodnotný nástroj, který může kdokoli použít
a aplikovat na jedinci nebo firmě. Hubbard podrobněji analyzoval různé stupně přežití od neexistence přes kondici nebezpečí, přes kondici nouze až po kondici normálu, nadbytku
a moci. Také sepsal činnosti, které musí člověk udělat, aby zlepšil svojí kondici. Ve firmě dále také existují speciální akce, pomocí kterých může jedinec vyzvednout jakoukoli organizaci na nejvyšší stupeň přežití.

Vše z této technologie bylo podrobně testováno v praxi. Miliony lidí po celém světě ji použily k obohacení svých aktivit, k upevnění skupiny a expanzi svých firem. Vědí s úplnou jistotou, že to je „opravdová technologie“, protože funguje. Když se správně použije, přináší přesné
a očekávané výsledky. Dohady, metody pokusů a omylů, charisma a štěstí už nepotřebujete
k vytvoření expanze a úspěchu. Skupiny a firmy všech druhů a velikostí fungují na stejných přirozených zákonech a mohou a měli by všechny být úspěšně administrovány
a organizovány pomocí těchto metod. S tím, jak se tato technologie mezinárodně rozšiřuje přes celosvětovou síť Hubbardových akademií a s absolventy, kteří se rozhodli používat tuto technologii nejenom ve své firmě, ale i stát se konzultanty pro ostatní, uvidíme brzy konec ekonomickým zmatkům, špatného zacházení se zdroji, neetickým obchodním praktikám
a špatných vlád. Vše, co je potřeba, aby člověk uskutečnil své odvěké sny, je použití know-how nalezeného ve skutečné technologii, technologii standardní administrativy, která je dodávána zde v Hubbardově akademii administrativy.Metody výuky

Naše školení jsou velmi prakticky zaměřená a náš systém vzdělávání je velmi důkladný. To proto, abyste měli z našich školení maximální užitek. Používáme možná netypické metody výuky, nicméně jejich efektivita je obvykle významně vyšší než u běžných školení.

Školení obvykle probíhají v menších počtech a skupinkách (3-8 osob), s výjimkou konferencí nebo celofiremních školení. Před účastí na našich školeních s vámi obvykle budeme dělat vstupní pohovor, během kterého vás připravíme na školení, ujistíme se že nic nebrání tomu, abyste z našich školení měli maximální užitek a v případě potřeby vám také pomůžeme vybrat správná školení.

Více….


Kurzy

Hlavním typem našich školení jsou kurzy, což je zcela netypický, ale velmi účinný způsob výuky. Během kurzu budete jednak studovat (číst) písemné materiály, ve kterých naleznete veškeré podstatné informace, a jednak budete provádět písemné úlohy nebo praktická cvičení s dalšími lidmi, při kterých se nastudované informace budete učit používat prakticky.

Studijní materiály budete studovat u nás, pod dohledem supervizora a budete postupovat "svým tempem". V praxi to znamená, že pokud budete na konkrétní kurz potřebovat 3 dny, abyste se všechno naučili, tak je budete mít - zatím co jiný student ten samý kurz zvládne může zvládnout za 2 dny. Rychlost výuky a délka vašeho pobytu na kurzu se přizpůsobuje vašim schopnostem.

Během kurzu postupujete podle předem vypracovaného "průvodce studiem", který vám přesně určuje kdy si máte něco přečíst, kdy provádět praktická cvičení a co všechno musíte udělat pro to, abyste kurz úspěšně dokončili.

Na vaše studium dohlíží supervizor, který je vám k dispozici a na kterého se kdykoli můžete obrátit. Supervizor vám také průběžně kontroluje vaše písemná a praktická cvičení,
a v některých případech vám také může pomoci získat lepší představu o tom, co studujete
a nebo vás přivést na to, jak informace použít v životě.

Specifickou vlastností našich kurzů je to, že jsou časově neomezené. To znamená,
že účastník kurzu dostane tolik času na pochopení teorie a na praktická cvičení, kolik potřebuje, aby vše pochopil a zažil. Je to tak proto, že každý z nás máme jinou rychlost, jinou úroveň vzdělání a jiné přednosti nebo slabiny.

Semináře

Na rozdíl od kurzů jsou semináře vedeny lektory, kteří již mají v dané oblasti zkušenosti. Lektor přednáší, tak jak je na běžných školeních obvyklé, a uvádí k nim příklady z praxe. Příležitostně také využívá různé nákresy nebo prezentace. Také semináře obsahují z velké části praktická cvičení a samozřejmostí je prostor pro dotazy účastníků.

Zavedení do praxe

Důležitou součástí našich vzdělávacích metod je zavedení do praxe, což je služba, která následuje po dříve absolvovaném kurzu. Jejím účelem je způsobit, že veškeré informace získané na školeních budete umět použít v reálném životě a ve vaší vlastní práci.

V rámci této služby vám poskytneme potřebnou podporu a dohled, abyste dokázali získané metody a informace správně použít ve své práci a abyste dosáhli očekávaných výsledků.

Kvalita vzdělávacích služeb

Výuka jakéhokoli typu školeni se řídi přesnými pravidly a probíhá na základě principů metody studia L. Rona Hubbarda, kterou v akademii přednostně využíváme. Tyto metody poskytují návod JAK studovat, aby informacím a návodům člověk správně rozuměl a uměl je použít v praxi.

Díky těmto pravidlům a principům jsme schopni zajistit, že účastník má veškeré podmínky
k tomu, aby se na školeních vždy dobře naučil to, co je jejich obsahem a aby informace
a metody uměl použít v praxi.

Pro zajištění vysoké kvality našich školení máme propracované kontrolní mechanizmy
a nástroje, díky kterým minimalizujeme možnosti, že by školení nebylo pro vás přínosem.

Každý kurz je zakončen zkouškou, kterou musíte udělat alespoň na 85%. Pokud nedosáhnete 100%, vrátíme se s vámi k těm částem kurzu, které jste nepochopili správně
a projdeme je s vámi znovu, tak abyste odcházel s maximálním možným pochopením dané látky.

Pokud se zajímáte o další podrobnosti našeho vzdělávacího systému, klikněte zde.

Pokud se chcete vzdělat v těchto vzdělávacích metodách a chcete se naučit jak studovat, doporučujeme absolvovat kurz Základní studijní příručka.


Členství v asociacích
WISE — World Institute of Scientology Enterprises

WISE je mezinárodní členská organizace, jejíž členové používají technologii řízení L. Ron Hubbarda a jejichž cílem je etická, zdravá a prosperující civilizace. Prostřednictvím práce všech členů asociace vrací do společnosti hodnoty a etické normy, na kterých byla založena: čestnost, poctivost, řemeslo, odměnu za produktivitu, závazek k prosperitě celých komunit a národů.