Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Školení na míru

Chtěli byste profesionální školení, které bude přínosem?
 • Už máte dost obecných pouček, které nejdou použít?
 • Máte špatné zkušenosti z minulých nevydařených školení?
 • Zažili jste školení, které nebylo pro vaši firmu nebo situaci?
Uspořádat školení, které pro vás bude přínosem, JE MOŽNÉ!

Absolvováním školením na míru u nás získáte:


 • přesně definovaný obsah, který odpovídá vašim potřebám
 • spokojené účastníky, kterým školení něco přineslo
 • dobře připravené školení, které nebude ztrátou času
 • informace a metody, které použijete v praxi
 • inspiraci a tipy, na čem dále ve firmě pracovat

Než se do takového školení pustíte, je třeba ujasnit:
 • Jaký by měl být účel školení
 • Co by mělo být výsledkem takového školení
 • Jaké hlavní body (situace, problémy, znalosti) by takové školení mělo řešit
 • Koho z firmy na školení vzít a jak je připravit, aby školení přijali pozitivně

Když nejsou vyjasněné výše uvedené body, je vysoce pravděpodobné, že nevyberete správné školení nebo dodavatele a celá akce nepřinese užitek.


Pokud si s těmito body nebudete vědět rady, kontaktujte nás. Pomůžeme vám je upřesnit. DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA ŠKOLENÍ JE DŮLEŽITÁ!

Příklad z praxe


Společnost SCHÄFER A SÝKORA, s. r. o.


Společnost SCHÄFER A SÝKORA, s. r. o. se dlouhodobě potýkala především s nízkými prodeji
a nejednotným vedením na svých pobočkách.
Na základě zjištěných informací byl domluven interní trénink pro pracovníky regionálních poboček, tedy vedoucí pracovníky a prodejce.

Cílem školení bylo zlepšit prezentační a obchodní dovednosti prodejců při práci s koncovým zákazníkem tak, aby se zákazníci do firmy rádi vraceli a svou příjemnou zkušeností dále šířili dobré jméno firmy. Naučit prodejce být více obchodníky, jejich aktivním přístupem zvýšit průměrnou cenu jednoho nákupu. Naučit je být efektivnějšími. Naučit prodejce motivovat zákazníka k výběru dražších produktů (nebát se nabídnout a prodat dražší značky z jednoho sortimentu) a tím zvýšit obrat
i ziskovost firmy.

Naučit vedoucí pracovníky lepší komunikaci, řízení, vedení lidí. Zlepšit jejich schopnost motivovat podřízené, delegovat úkoly a stanovovat priority; být efektivnějším a schopnějším vedoucím, který přinese firmě dobrou vnitřní kulturu, pohodu a lepší výsledky svého týmu.

Více...

Nastavit a sladit standardy firmy pro pobočky SCHÄFER A SÝKORA, s. r. o., které budou standardně vypracované na míru společnosti a to vše v rámci už zažitých interních postupů a směrnic a v souladu s námi doporučenými postupy
a pravidly. Nedílnou součástí této spolupráce bylo
i průběžné vyhodnocování pokroku, postupu jednotlivých účastníků s důrazem na jejich individualitu.

Jak se nám to povedlo? My jsme spokojeni a vy se můžete sami přesvědčit na některé z poboček...

 Chci poptat školení na míru

Na úspěch vašeho školení má vliv několik věcí. Jedna z nich je PŘIPRAVENOST ÚČASTNÍKŮ školení.
Odpovězte si sami na tyto otázky:

 • chtějí účastníci na sobě pracovat a vzdělávat se?
 • nepůjdou náhodou na školení jenom proto, že "firma to chce"?
 • nejsou vaši zaměstnanci přesvědčeni, že už V PODSTATĚ TOHO VÍ DOST a nepotřebují se školit?
 • nepanuje náhodou mezi ve vaší firmě přesvědčení, že školení jsou zbytečná protože "v praxi to funguje jinak"?


Pokud na tyto otázky nemáte pozitivní odpovědi, úspěch vašeho školení JE OHROŽEN.


I když budete mít ty nejlepší lektory, tak není jisté, že školení dopadne dobře.

Jediné, co potřebujete, je dobře připravené účastníky, kteří se CHTĚJÍ VZDĚLÁVAT a vědí, na jaké školení jdou a proč.
Na školení chtějí jít sami za sebe.

Jak toho dosáhnout?

Buď tím, že si s nimi dáte práci a přesvědčíte je, že to má smysl...
...NEBO tak, že nás kontaktujete a my v rámci přípravy školení na to ÚČASTNÍKY PŘIPRAVÍME SAMI.


V rámci přípravy školení pro vás zajistíme:
 • návrh toho, co by školení mělo řešit, aby vaše firma z toho
  měla co největší užitek
 • doporučení, kteří zaměstnanci by se mohli školit a v čem -
  případně také tipy, pro které by školení byla ztráta času
 • poznání specifik vaší firmy ještě před tím, než budeme
  školit
 • návrh nejoptimálnější formy školení včetně jeho
  organizace

Příklad z praxe


Společnost SKLOPAN LIBEREC, a. s.


Společnost SKLOPAN LIBEREC, a. s. se potýkala zejména se špatnou firemní morálkou, která se nejvíce odrážela ve vazbách mezi nadřízenými
a podřízenými pracovníky, a v konečném důsledku
v celkové produktivitě společnosti. Na základě poskytnutých a posléze zmonitorovaných informací byl domluven interní trénink pro vedoucí pracovníky.

Cílem školení bylo naučit vedoucí pracovníky lepší komunikaci, řízení, vedení lidí. Zlepšit jejich schopnost motivovat podřízené, delegovat úkoly
a stanovovat priority; být efektivnějším
a schopnějším vedoucím, který přinese firmě dobrou vnitřní kulturu, pohodu a lepší výsledky svého týmu, mít větší tah na branku. Naučit se, jak lépe motivovat podřízené a také je umět lépe etablovat na místě, v nové funkci, nebo na novém projektu. Vedoucí pracovníci byli vyškoleni dle předem domluvených kritérií a stanovených cílů.
U jednotlivých účastníků byl zaznamenán po absolvování školení pokrok, chuť pracovat na sobě a měnit své oddělení za účelem vyšší výkonnosti
v harmonickém pracovním prostředí.

 Chci poptat školení na míru

Dalším důležitým krokem je výběr správného dodavatele školení.

Pokud vyberete správně, školení může být přínosem.

Jak ale vybrat toho správného dodavatele?

PODLE NABÍZENÉ CENY ŠKOLENÍ?
To je nejčastější chyba, kterou firmy při výběru dělají – vezmou to levnější. Levnější nutně neznamená výhodnější!
PODLE TOHO, JESTLI DODAVATEL ŠKOLENÍ MÁ DOBRÉ REFERENCE?
Reference jsou určitě výhodou. Bude však to, co školil jinde, fungovat u vás? Jak je vybaven na to, aby rozlišil specifika VAŠÍ FIRMY od firem, které školil před tím? Jaká bude příprava na školení pro vaši firmu?
PODLE OSOBNOSTI LEKTORA?
Skvělá osobnost je určitě přínosem, není však zárukou, že ze školení budete mít DLOUHODOBÝ přínos. Forma školení, obsah školení, příprava – to jsou jen některé z věcí, které mají velký vliv na jeho výsledek.

Nechte si od potenciálního dodavatele vysvětlit či ukázat, jak zajistí, že účastníky školení skutečně něco naučí. Jaký má na to systém? Jak vyřeší to, že na školení budou velmi rozdílní účastníci? Jakou si udělá přípravu a jak se seznámí s vaší firmou – když to má být ŠKOLENÍ NA MÍRU?

 Chci poptat školení na míru