Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Ondřej Behún - Maron CZ s.r.o.

  • Ondřej Behún, majitel firmy Maron, je přesvědčen, že školení Hubbardovy akademie administrativy pomáhají jeho firmě ke zlepšení. Za přínosný považuje hlavně důraz na praktickou stránku školení, která akademie nabízí.
Společnost Maron CZ s.r.o. na českém trhu již od roku 1991 nabízí svým zákazníkům stínící a zabezpečovací techniku.

 
Jaká školení jste v Hubbardově akademii absolvoval?   
                                                                                               
S akademií spolupracuji již deset let a za tu dobu jsem se účastnil mnoha školení a seminářů. Absolvoval jsem například komunikační seminář, kurz o administrativě, spoustu manažerských školení, ale účastnil jsem se také speciálních školení “šitých na míru”. Akademie u nás ve firmě poskytuje také velmi přínosné konzultace pro obchodníky.

Co a v jakých oblastech Vám školení Hubbardovy akademie přineslo?  
                                                         
Všechna školení Hubbardovy akademie vycházejí z přesně stanovených postupů, předem stanovené metodiky, akademie nikomu nedoporučuje příliš experimentovat, většinou to totiž nevyjde. Proto se ve své práci držím jasně definovaných doporučení a musím říci, že mi to vychází.

Jakým způsobem školení v akademii probíhají?  
                                                         
Lektoři Hubbardovy akademie poskytují zájemcům o školení různé studijní materiály a manuály, které si žáci sami prostudují a sami v nich hledají možnosti řešení konkrétních problémů. Poté mají možnost své myšlenky a závěry probrat s lektorem. Tak si mohou postupně ujasnit, zda problematiku pochopili. Mně osobně to velmi vyhovuje.

Jak si myslíte, že toto školení ovlivní Vaši další práci a jak ovlivnilo osobně Vás samotného?  
                                                         
Podle mého názoru se v kurzech Hubbardovy akademie propojuje zacílení jak na firemní problematiku, tak i na osobnostní rozvoj. Ve své profesní kariéře jsem se účastnil mnoha školení a seminářů, například na téma jak být úspěšný či jak zmanipulovat zákazníka. Narozdíl od takových školení, v Hubbardově akademii je kladen důraz na etiku.

Která ze školení a kurzů Hubbardovy akademie považujete za klíčová, která pro Vás byla užitečná? 
                                                         
Na tuto otázku je těžké odpovědět, všechna školení akademie se pro firemní rozvoj hodí. Za klíčová a užitečná školení považuji kurzy věnující se marketingu, komunikaci, administrativě, přínosná byla školení zaměřená na řízení lidí, plánování. Lektoři z akademie dokáží nacházet konkrétní odpovědi na problémy, které se ve firmě neustále objevují. Proto bych všem kurzy Hubbardovy akademie doporučil. Ovšem s tím, že znalosti ze školení by měly být do firemního života zavedeny okamžitě.

Kam byste se pomocí školení Hubbardovy akademie chtěl dostat Vy osobně a kam byste si přál, aby se posunula Vaše společnost? Máte již po školení nějaké měřitelné výsledky? 
                                                         
Snažím se pracovat tak, aby má firma samozřejmě prosperovala. Je mi jasné, že změny, o kterých jsem se dozvěděl na školení, musím zavést ve firmě já sám. Pokud jde o měření výsledků - ve firmě jsme zavedli statistiky, grafy, sledujeme obrat, počet zakázek, výkonnost obchodníků a podobně. Pomáhá nám to objektivně se podívat na naši firmu, z čísel lze poznat, kde máme přidat a kde jsme úspěšní.

S jakým cílem jste absolvoval školení, jaká byla Vaše očekávání?
                                                         
Na školení Hubbardovy akademie jsem poprvé šel ze zvědavosti před deseti lety. Zaujalo mne a pak jsem v průběhu let navštívil několik dalších kurzů. Mým cílem bylo dozvědět se něco nového tak, abych mohl rozvíjet svou společnost.

Domníváte se, že absolvovaná školení mohou Vaší firmě přivést nové zákazníky, zvýšit zisky, zajistit větší povědomí o firmě samotné, přinést změnu chování zaměstnanců a podobně?
                                                         
Osobně považuji vzdělávání za velmi důležité, nicméně, domnívám se, že samotné školení nepomůže. Na základě školení a vědomostí získaných v jeho průběhu musím změny a zásadní rozhodnutí udělat já sám.

Co Vám v průběhu školení připadalo nejvíce užitečné?
                                                         
Nejvíce oceňuji, že lektoři Hubbardovy akademie kladou velký důraz na praktický nácvik všech situací, se kterými se lze při podnikání i v osobním životě setkat.