Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Marketing

 • Nejste zcela spokojeni s tím, co vám marketing přináší?
 • Nejste si zcela jisti, co by mělo být opravdovým výstupem z marketingu?
 • Jsou vaše marketingová akce nahodilé, bez reálného měřitelného přínosu?
 • Jsou vaše finanční prostředky vložené do marketingu skutečně dobře zhodnocené?

Tento kurz existuje pro to, aby ujasnil účel marketingu a to, jaké výstupy by z něj měly být. "Zviditelnění se", "image" a podobně nejsou správné výstupy, navíc se obtížně měří. Jaké činnosti a v jakém pořadí musíte provést, aby marketing přinášel to, co by přinášet mohl? Jaké principy v marketingu fungují? To jsou otázky, na které kurz přináší odpovědi.Co absolvováním kurzu získáte?

 • Zjistíte, jaká jsou základní pravidla efektivního marketingu.
 • Dozvíte se, co všechno musí obsahovat inzerce a propagační materiály, aby byly efektivní.
 • Zjistíte, co všechno musíte udělat, aby vaše marketingové akce přinášely větší užitek.
 • Seznámíte se s tím, jaké nejčastější chyby se v marketingu dělají.
 • Naučíte se jednotlivé kroky k provádění efektivních marketingových kampaní.
Více...
 • Zjistíte, jakou roli hrají průzkumy ve vašem marketingu.
 • Pochopíte souvislost mezi uměním, reklamou a komunikací, a jak to využít ve váš prospěch.


Komu je kurz určen?


Marketingovým pracovníkům nebo těm, kteří se marketingem zabývají.
Předpokladem absolvování tohoto kurzu je úspěšně absolvovaný kurz Jak provádět
a vyhodnocovat průzkumy.


Jak kurz probíhá?

 • Kurz kombinuje teoretickou část, složenou ze samostudia odborných textů,
  s praktickou částí, která obsahuje jak písemné úlohy, tak reálná cvičení prováděná
  s dalšími lidmi uvnitř i mimo školící prostory.
 • V průběhu veškerých cvičení a úloh se učíte používat metody a principy, které v kurzu studujete.

Předpokládaná délka kurzu:
4 dny


Závěrečná zkouška a certifikát:

Kurz je zakončený zkouškou, ve které ověřujeme získané znalosti. Pokud ve zkoušce neuspějete na 100%, vrátíme se s vámi k těm kapitolám kurzu, ve kterých jste při zkoušce neuspěli, a projdeme je s vámi znovu. Na konci takovéhoto zopakování by měly být vaše znalosti 100%.
Hodnocení kurzu:

"Došlo k utvrzení, že bez informací se nelze rozhodnout. K tomuto účelu slouží průzkumy, na které, pokud jsou dobře provedené, navazují kroky jako propagace, reklama apod. Pokud nebudu znát potřeby cílové skupiny, neuspěji. Čeká mě hodně práce přesvědčit o této nutnosti své lidi a převrátit jejich myšlení do marketingu. Naučit je, že marketing prodává!"

Miroslav Kratochvíl

"Kurz mi přinesl přesně definované návody
k jednotlivým fázím marketingu a propagace. Pomáhá snižovat finanční náklady marketingu
a přesněji zacílit na cílovou skupinu, vyvíjí vyšší tlak na prodej."

Martin Veselý


Více

"Získal a ujasnil jsem si pravidla a postupy, které se využívají při tvorbě propagačních materiálů.
O některých z nich jsem měl jen tušení, ale neprávem jsem je opomíjel. Dozvěděl jsem se i o nových nástrojích, jako je poziciongový průzkum, který nebude jednoduché zrealizovat. Ale až se mi to povede, bude o poznání větší odezva!"

Tomáš Hajský

Poptejte kurz / seminář / workshop:

Název*: 
Firma: 
Jméno a příjmení*: 
Telefon: 
E-mail*: 
Vaše zpráva pro nás: