Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Tajemství úspěšného managementu

Mnohokrát se nás klient zeptal, co je tajemstvím úspěšného managementu. Jaké manažerské nástroje vedou k zaručenému úspěchu? Zatímco manažerských nástrojů je mnoho, klíč odemykající zlatou bránu úspěchu je v podstatě jeden: Ochota managementu se vzdělávat jako první.

Management musí mít chuť se pravidelně vzdělávat. Neznamená to, že manažeři musí absolvovat každé školení, které absolvuje kdokoli z personálu. 

Co tím tedy myslíme?

Dobrý manažer si samozřejmě na odbornou práci najme odborníky. Jeho základní činností je mít vizi a k jejímu dosažení směrovat všechny činnosti ve firmě.  Nebudeme tedy tvrdit, že ředitel IT společnosti musí být zároveň nejlepším světovým programátorem. Nicméně měl by  velmi dobře vědět, co od svých programátorů očekává, měl by mít povědomí o tom, co ke své práci potřebují i jak uvažují a pracují.

Musíte začít u sebe

Aby si mohl vybrat ty správné lidi a věděl, že jsou to ti nejlepší a mohl jim plně důvěřovat a úspěšně je vést, potřebuje mít velmi jasnou představu o procesech, které ve firmě probíhají a o činnostech, které je třeba vykonat. A jedním ze základních pravidel, která fungují (a to nám nevěřte, ale podívejte se kolem sebe), je, že nikdo si k sobě nevybere lepší lidi, než je on sám.  Chceme lidi vzdělané, ochotné na sobě pracovat a dál se rozvíjet? Jací bychom měli být my?

Důvodů proč je ochota managementu vzdělávat se jako první ve firmě klíčová, je několik:


Školení zamezí neshodám

Samozřejmě existují odborná školení pro určité profese – jako jsou např. účetnictví, daňové zákony – kterých se vrcholový management účastnit nemusí. Jinou kategorií už může být zpracování finančních plánů. Marketingových školení by se měli účastnit minimálně vedoucí marketingových oddělení, v obchodních dovednostech by se měli především vyškolit vedoucí obchodních oddělení nebo minimálně absolvovat školení společně se svými týmy.

Někdy se manažerům může zdát, že jejich osobní účast na školení je ztrátou času, a proto vyšlou na školení své podřízené. Zavádění nových znalostí do praxe potom někdy stojí více času, dochází k nedorozuměním mezi vedením a podřízenými a skutečný efekt školení je menší, než by mohl být, nebo se dokonce vytrácí. A je velmi smutný pohled na manažera, který od svých podřízených vyžaduje něco, co sám nedodržuje.