Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Školit zaměstnance nebo neškolit?

Čas od času majitelé firem a vedoucí pracovníci říkají, že se bojí trénovat a školit své vedoucí pracovníky a zaměstnance, protože ti pak mohou společnost opustit.

Co se stane, když vyškolíte své zaměstnance a ti poté firmu opustí?

Jistě, to se může stát. A pokud ji opustí, znamená to pro firmu ztrátu zdrojů, vložených investic a ztrátu celkově. Můžeme tedy říci, že pokud vytrénujete zaměstnance a ti potom firmu opustí, vzniknou firmě pouze náklady.

Co se stane, když zůstávají ve firmě zaměstnanci, které neškolíte a netrénujete?

Zaměstnanci, kteří nejsou vyškoleni, nevykonávají práci podle standardů požadovaných společností. Tím dochází ke každodenní ztrátě příjmů společnosti. Nejde jenom o mzdové náklady. Je to ztráta potenciálních příjmů, která je pro společnost mnohem horší. Čím déle takový zaměstnanec pracuje a neprodukuje tak, jak by mohl, tím vyšší ztráty jsou. Není pochyb o tom, že vyškolený zaměstnanec bude produkovat více a jeho přínos pro firmu bude větší. Nevyškolený personál s sebou naopak nese ztracené potenciální obchody a klienty.

Představte si, že takový nevyškolený zaměstnanec zůstává ve firmě 10 let. Vezměme si velmi konzervativní číslo 1 000 Kč za den ztracených příjmů na jednoho neškoleného zaměstnance. 5 dní v týdnu po dobu 52 týdnů = 260 000 Kč ročně. Vynásobte toto číslo 10 lety a dostanete 2,6 milionu Kč ve ztrátě příjmů. Takový výpočet by vám mohl dát určitou představu.

Ve světě rychle se měnících technologii, není jiná možnost než trénink. To znamená, že všichni vaši zaměstnanci by se měli stále zlepšovat a růst s tím, jak roste vaše společnost. Jde to ruku v ruce. Ostatně celou společnost tvoří lidé v ní. Může se celá společnost vyvíjet, pokud se nepracuje na zdokonalování personálu?

Pokud pracujete na zlepšování společnosti a růstu, vytváříte prostředí, které přitahuje potenciální zaměstnance s touhou růst a zlepšovat se. A to je dobré. Neustálé zlepšování je nezbytností v každé úspěšné organizaci.

Závěrem

Pro každého majitele je samozřejmě jakýkoliv trénink nákladem. Je dobré se na něj podívat jako na investici (do budoucna něco přinese). Nulové školení nebo nulový trénink personálu, znamená nulové náklady, ale může přinést ztráty (v podobě ztráty příjmů). Každý majitel se jistě rozhodne podle toho, která varianta má pro něj větší přínos.

Nick Terrenzi
President HCA International
Překlad: Ing. Slavka Gondová
Editing: Milena Bildová