Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Na školení zaměstnanců lze získat i dotace

Je běžnou praxí, že firmy realizují vzdělávací programy pro své zaměstnance za pomoci podpory z evropských fondů. Nejčastější formou je žádost o dotaci přes Úřad práce nebo z Operačního programu Zaměstnanost (OZP). Každý má své definitivní podmínky a své pro a proti.

Firmy, které chtějí školit zaměstnance a nemají dostatek vlastních finanční prostředků, se snaží nabídky na dotaci využít. Možností jak se pokusit dotace získat je několik.

Schopný zaměstnanec

První možností je mít jednoho zaměstnance, který v tom umí chodit a zařídí vše potřebné. Získá všechny nutné formuláře, vypracuje obsahovou náplň žádosti o dotaci (často to může znamenat, že zároveň i vymyslí, pro jaké zaměstnance firmy by školení byla vhodná a co by mělo být jejich obsahem), získá ve firmě všechny podklady a žádost podá na příslušný úřad.

Externí pomoc

Další možností je jít do spolupráce se zprostředkovatelskou firmou, která se o získání dotace pokusí a všechno zařídí „na klíč“. Nabídka služeb tohoto typu je bohatá a firem poskytující tuto službu dostatek. Z vlastní zkušenosti doporučuji vybrat firmu, která má vysokou úspěšnost při získávání dotací – tzn., že vysoké procento podaných žádostí o dotaci je schváleno a dotace je přidělena.

Kvalitní zprostředkovatelské firmy, které mají vysoké procento úspěšnosti schválených žádostí o dotace, jsou obvykle schopné se s vámi dohodnout na tom, že svoji odměnu (provizi) za svoji práci dostanou až v případě, že podaná žádost bude schválena a dotace vám bude skutečně přidělena.

Provize se pohybuje obvykle v rozpětí 8 – 15% z částky, kterou získáte – záleží na výšce dotace a náročnosti projektu. Podle mých zkušeností špičkové firmy vám navíc budou provádět také administraci celého projektu a čerpání dotace – a to v rámci své provize, bez dalších poplatků.

Na co se soustředit?

Je nutné, abyste neustále sledovali vypsané výzvy a uměli se orientovat v jejich požadavcích. Všeobecně můžeme říct, že většina výzev má tyto společné body:

Ve své praxi se setkávám i s firmami, které by si svým zaměřením, lokalitou a typem zaměstnanců mohli sáhnout na úspěšný projekt dotací, ale odradí je proces žádosti, nutnost zaplatit příspěvek z vlastních zdrojů a v neposlední radě i množství nutné následné administrace.

Na druhé straně se setkávám s mnoha firmami, které by dotaci rádi využili, ale podmínky na její získání z nějakých důvodů nesplňují.

Motivace k růstu firmy

Vrací mě to ale vždy k základní úvaze, že když majitel nebo ředitel chtějí své zaměstnance podpořit cíleným tréninkem, zdolají jakékoliv překážky a dotaci získají. Mám zkušenost i s tím, že když dotaci firma nezískala, nastavený dlouhodobý program vzdělávání zaměstnanců majitel nakonec financoval sám. Protože věděl, že je to k růstu firmy a i samotné motivaci zaměstnanců nevyhnutné.

Vždy je nutné mít jasnou představu o tom, koho a v čem vydělávat, proč zaměstnance vzdělávat, čeho chceme vzděláváním dosáhnout – a je jedno, jestli bude vydělávání financováno z dotací nebo z vlastních zdrojů. Vzdělávání je to od toho, aby firmu a její zaměstnance posunulo vpřed – nikoli pro to, abychom využili dotací, když už se tedy nabízejí…

Ing. Slavka Gondová